Preise                            

 PREISE

 

Sommer 2022/ Winter 2022

 

 

Zeitraum             2Pers/Tag   3Pers/T   4Pers/T   5 Pers/T   6Pers/T

 

Sommer                                  80.-              100.-               120.-             140.-              160.-

 

Winter Hauptsaison             120.-              140.-               160.-             180.-              200.-

 

Winter Nebensaison             100.-              120.-               140.-            160.-              180.-

 

 

 

  

 

+Endreinigung € 60.- + € 2.50 Tourismusabgabe/Tag ab 15 Jahre

Apartment [-cartcount]